Using our service signifies your agreement to the use of cookies, which can be already stored in your web browser.

more
Join us now!
TRY IT FOR FREEno credit card required
SIGN UP
X

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez stronę www.cosurfing.net prowadzoną przez WebLive – Rafał Sadłowski z siedzibą w Starachowicach, ul. Pogodna 5, zwanego dalej Usługodawcą.Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach Platformy do zakupu usług w chmurze oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania. Usługodawca, zgodnie z wymogami prawa, zarejestrował zbiory danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pod numerami zbiorów (Nr zgł.): 024102/2013, 024103/2013.Jakie dane Usługodawca zbiera w sposób automatyczny podczas korzystania z

Witryny?

Usługodawca nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Usługodawcę przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Platformy do zakupu usług w chmurze. Pliki cookies wykorzystywane są przez Usługodawcę w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów.Pliki cookies wykorzystywane przez Usługodawcę mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki s są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.Obok plików Usługodawca może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.Jakie dane zbiera Usługodawca podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Usługodawca zbiera następujące dane osobowe za pośrednictwem www.cosurfing.net oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:

1) Imiona i Nazwiska

2) adres zamieszkania lub pobytu,

3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres

zamieszania,

4) adres poczty elektronicznej,

5) numer telefonu.

6) Numer Identyfikacji Podatkowej

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w

ramach cosurfing.net.Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o kontakt na adres: info@cosurfing.plMarketing

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapisanie się do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail może być wykorzystywany w celach marketingowych firmy WebLive – Rafał Sadłowski.

Zgoda może być cofnięta w każdym czasie poprzez anulowanie otrzymywania newslettera.Udostępnienie informacji

W celu realizacji umowy/zamówienia Usługodawca może udostępniać zebrane od

Państwa dane do następujących podmiotów: firma serwisowa Altar Sp. z o. o., płatności PayU, płatności PayPal. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.Środki techniczne i Państwa obowiązki

Usługodawca dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych, w szczególności korzystamy z szyfrowanych połączeń SSL .Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączeniaPodjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Usługodawca nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie oraz potrzeby realizacji zamówienia. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem:

info@cosurfing.plPrzysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem:

info@cosurfing.plInne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od www.cosurfing.net i mogą nie być nadzorowane przez Usługodawcę. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.Pytania i zastrzeżenia

W przypadku pytań dotyczących niniejszej polityki prosimy o kontakt mailowy: info@cosurfing.pl